Diş çürükleri, günümüzde rastlanan en yaygın rahatsızlıklarından biri olmakla birlikte, aynı zamanda diş hekimlerinin müdehalesiyle kolayca önlenebilir bir durumdur. Belirli yiyecekleri yediğinizde, dişlerinizdeki bakteriler onları parçalar ve dişinizin sert dokularına ciddi şekilde zarar verebilen asitler üretir. Sonuçta diş çürükleri ortaya çıkabilir.

Diş Çürümesinin Nedenleri?

Tipik olarak, diş çürüğü dişlerin iki özel bölgesinde görülebilir:

1. Oklüzal çürükler: Dişin üst kısmında, gıda parçacıklarının tekrar tekrar dişlerle doğrudan temas ettiği yerlerde oluşur.

2. İnterproksimal çürükler: dişler arasında oluşan diş çürükleridir. Dişin  diğer dişe bakan ön yüzündeyse mezial (MO), arka yüzündeyse distal (DO) her iki yüzeyindeyse mezio-distal (MOD) olarak adlandırılabilir.

Dişlere ve çevredeki bölgelerin bakımına gereken özen gösterilmezse, bakteriler ağzınızdaki yiyeceklerden arta kalan şekerleri sindirmeye başlayacak ve şekerleri atık ürün olarak asitlere dönüştürecektir. Bu asitler dişlerinizdeki mineyi demineralize edecek ve diş çürüğünün ilk aşaması olan küçük delikler oluşturacak kadar güçlüdür. Mine bozulmaya başladığında diş, tükürük özellikleriyle doğal olarak dişlerin kalsiyum ve fosfat yapılarını güçlendirme yeteneğini kaybeder ve zamanla asit dişin içine nüfuz ederek içten dışa yok eder.

Düş Çürüğü Nasıl Tedavi Olur?

Diş hekiminin profesyonel olarak diş çürüğü ile başa çıkmanın dört yolu vardır.

1. Dolgular: Dolgular, hastalığın en yaygın tedavi şeklidir. Diş hekimi dişlerin etkilenen bölge(ler)ini deler, hazırlanan kavite içindeki çürük dokuları çıkarır ve bu boş alanı uygun bir diş dolgu materyali ile doldurur. Kullanılabilecek farklı dolgu materyalleri vardır. Gelişmiş dünyada en yaygın dolgu malzemesi olan kompozit reçine (ışınlı kompozit dolgu), diş hekimlerinin gülümsediğinizde dişlerde görülen çürük hasarlarını onarmak için kullanabileceği, dişlerinizde sanki dolgu yapılmamışçasına görünen harika bir renk paletine sahiptir. Arka dişlerde ise bazı diş hekimleri gerekirse daha güçlü olan amalgam gibi diğer diş dolgu maddelerini kullanmayı tercih edebilir.

2. Porselen Kronlar: Kronlar diş hekimleri için diş çürüklerini tedavi ederken başka bir seçenektir ve yalnızca dişin büyük bir kısmı hastalık tarafından tahrip edildiğinde kullanılır. Diş çürüğü büyük dolgulara ihtiyaç duyduğunda, diş çatlamaya ve nihayetinde kırılmaya daha yatkın hale gelir. Diş hekimi kalan dişi kurtarmak için sonunda porselen bir kron ile kaplamaya karar verebilir.

3. Kanal Tedavisi: Bir diş hekiminin uygulayabileceği başka bir tedavi yöntemine kanal tedavisi denir. Diş çürüğü, mine içinde ilerleyip dişin merkezine yerleştikçe daha da ilerleyip kökteki sinirlere zarar verebilir. Diş hekimi, hasarlı veya ölü siniri çevreleyen kan damarı dokusu (pulpa) çıkardıktan sonra bu alanı dezenfekte edip, kanal dolgu maddeleriyle doldurur.

4. Diş Çekimi: Bazı durumlarda diş onarılamayacak şekilde hasar görebilir ve enfeksiyonun çene kemiğine yayılma riski varsa çekilmelidir. Bazı dişlerin çıkarılması ağızda kalanların dizilimini etkileyebilir, bu nedenle dişsiz alanlara kısmi protez, köprü veya implant yerleştirilmesi önerilir.