Porselen veya kompozit esaslı inley ya da onley dolgular, diş hekiminin ağız içinde uyguladığı kompozit, amalgam veya cam iyonomer dolgulara alternatif olarak hekimin hasta ağzından aldığı ölçü üzerinde laboratuarda bir teknisyen tarafından hazırlanan mükemmel estetik ve dayanıklılığa sahip dolgu çeşididir. İnleyler ve onleyler, dişlerin bir dolguyu destekleyemeyecek kadar çok fazla hasar gördüğü durumlarda ancak porselen kaplamanın yapılmasına gerek duyulmadığı durumlarda özellikle azı dişlerinde veya küçük azılarda kullanılan yapılardır.

İnley ve Onley dolguların normal dolgulardan farkı nedir?

Genellikle küçük boşlukları doldurmak için dolgular kullanılırken, çürük daha derin olduğunda veya kapatılacak daha büyük bir kırık varsa kuronlar kullanılır. Bununla birlikte, dolgunun yeterli olmadığı ve diş çürüğünü korumak için dişten büyük ölçüde aşındırma yapıldığı kronun gerekmediği durumlar olabilir. İşte dental inleyler ve onleyler, bu boşlukları doldurmak için kullanılabilriler.

Inley, onley ve dişin tüm yüzeyini kaplayan overlay arasındaki fark nedir

Inley ve onley arasındaki fark nedir?

Dolgular, dişler arasındaki alanlardaki boşlukları ve oyukları doldurmakiçin kullanılmaktadır. Inley ve onley arasındaki farklar daha çok kapsadıkları alanla ilgilidir. Bir onley dolgu dişlerin çiğneme yüzeyinde uç kısımlarda bulunan ve tüberkül adıyla bilinen çıkıntıları da kapsamaktayken inley dolgular bu çıkıntıları kapsamada bunalrın arasındaki çukur bölgeleri kapsamaktadır. İnley ve onley dolgular tıpkı kron ve köprüler gibi labaratuvar şartlarında bir teknisyen tarafından yapılmaktaysa da dişin tüm yüzeylerini kaplamamaktadır.  İnley ve onley dolgular porselen kronlar ile aynı malzemeden yapılmış olup, aynı işlevi görmelerine rağmen diş çürümelerine karşı dişin farklı alanlarını kapatmaktadırlar.

Inley ve onley neden terih edilir?

İnleyler, çürüme veya travma nedeniyle zarar görmüş bir dişin çiğneme yüzeyinin ölçüsü alındıktan sonra yapıştırılarak yerleştirilir. Diş hekimi, hastanın ağzını local anestezi kullanarak uyuşturduktan sonra diş yüzeyindeki çürüğü temizleyerek, sanki dolgu yapacakmış gibi dişi hazırlar. Daha sonra ağzıdan ölçü alınır ve diş üzerinde açılan boşluk (kavite) üzerine geçici bir dolgu yerleştirilerek kapatılır. Kalıcı bir inley (veya onley) dolgu hazırlaması için laboratuvara gönderilen hastanın ağız ölçüsü orada açıldan bir kalıpla dökülür (veya digital ölçü alındıysa bilgisayar ortamında sanal olarak 3D oluşturulur) ve üzerinde çalışılmaya başlanır. İnley ve onley dolgular genellikle bir kaç gün içerisinde hazırlanrak dişhekimine gönderilir ve hastanın ikinci randevusunda ağıza yapıştırıalrak takılır. Hastaya porselen veya zircon kaplamlar yaparken diş yüzeyinin tümü aşındırlırken inley ve onleylerde diş yüzeyindeki sağlam kısımlar muhafaza edildiği için tercih edilmektedir. İnley ve onleyler porselen dışında kompozit malzemeden de yapıalbilirler ki bu durumda kompozit inley veya kompozit onley olarak anılırlar.

Solda 1. küçük azı dişine sağda ise 1. büyük azı dişine uygulanmış onley dolgular

İnleyler ve Onleylerin ömrü ne kadardır?

İnley ve onleylerin temel faydalarından biri kompozit dolgularla kıyaslanmayacak denli uzun ömürlü olabilmeleridir ki dişin durumu ve hastanın ağız bakımıyla ilişkili olarak 5 ila 30 yıl arasında ağızda kalmaları mümkündür. Bununla birlikte diş hekimleri, çeşitli faktörler nedeniyle protezlerin ne kadar ağzıda kalacağı konusunda garanti veremez. Günde iki kez fırçalamak, her gün diş ipi kullanan ve diş hekiminin özel tavsiyelerine uyan hastalarda her türlü dolgu ve kaplamalar gibi inley ve onleyler de çok uzun süre kalacaktır.

Büyük azı dişinin tüm çiğneme yüzeyin kaplayan bir overley onley

İnley mi dolgu mu tercih edilmelidir? Hangisi daha iyidir?

Onley ve kron tartışmasında olduğu gibi, inleylerin dolgulardan daha iyi olup olmadığını belirlemenin birkaç yolu vardır. Genel olarak inleyler dolgulara göre daha büyük bir boşluğu doldurabilmeleri açısından daha iyidir ve daha dayanıklıdırlar. Dolgular sözgelimi amalgamlar sıcaklığa bağlı olarak genişleyip ve büzülebilir ki bu durum dişin çatlamasına veya sızıntı yüzünden dolu ile diş arasında yeni çürükelre sebep olabilir. Oysa ki inleylerde bu sorun görülmez. Bununla birlikte dolgular tek seansta yapılırken inley ve onleyler için diş hekimine en az iki kez gitmek ve dolgunun bir kaç katı para ödemek gerekmektedir.   

İnleyler ve Onleylerin fiyatı Ne Kadardır?

İnley ve onleyler için bir dolgu veya dolgu hatta kaplama için ödediğinizden daha fazla ödeme yapacağınızı bilmelisiniz ancak ne kadara mal olacakları birkaç şeye bağlı olacaktır. Örneğin, restorasyonun yapımında kullanılan malzeme (kompozit veya seramik) fiyat ile doğrudan ilişkilidir. Türk Dişhekimleri Birliğinin 2021 yılı tavsiye listesinde onley 2.080 TL olmakla birlikte bu fiyatın 2020 Aralık ayında belirlendiği, diş hekimlerinin enflasyon ve diğer faktörler yüzünden daha yüksek bir rakam söyleyebileceği ayrıca uzman diş hekimlerinin daha yüksek ücretlerle çalıştığı unutulmamalıdır

Porselen (Seramik) veya kompozit İnley veya onley dolgu yaptırmak için randevu almak isterseniz